Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ
2019
Trung Quốc
1,318
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( 10 điểm/ 1,318 lượt)

Xem phim Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Trọn bộ, Tập cuối - ANTV 2019. Bộ phim Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ kể về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là người sáng lập ra Triều Nguyên.

Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - 2019     Bộ phim Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ kể về gia đình Hốt Tất Liệt là Đại Hãn thứ năm của Mông Cổ và cũng là người sáng lập ra Triều Nguyên. Dưới sự lãnh đạo của ông, đế quốc Mông Cổ đã đạt đỉnh điểm của sự hưng thịnh. Ông đã dời đô từ Hoa Lâm về Đại Đô tức Bắc Kinh ngày nay. Vào năm 1271 ông đã lập triều đại của người Mông Cổ mang tên nhà Nguyên. Năm 1279 quân đội của ông tiêu diệt nhà Nam Tống (1127-1279), thống nhất Trung Quốc.Tất cả các vương quốc nằm cận kề với đế quốc Mông Cổ đều trở thành các nước chư hầu lệ thuộc.   Chúc các bạn xem phim Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ vui vẻ! Xem phim Hốt Tất Liệt Truyền Kỳ - Trọn bộ, Tập cuối - ANTV 2019